Hledej

welcomeZ diskuzního tématu „Teleportace“, 20. listopadu 2011

Tak jsem si skopčila do Wordu všechny tvé komentáře a pokusím se jim dát trochu nějakou formu, aby to bylo pochopitelné a souvislé. V novinkách se dozvíte o novém hostu a novém článku hned, jak to dokončím.

Mája

Úvod Hosté Snake Teorie první
  Teorie přemístění a teleportace

   teleportation_0129Rozdíl mezi teleportací a přemístěním je velký.

   Při teleportaci se objekt rozloží na atomy a na jiném se zpátky poskládá do původní podoby.

   Skvělý příklad je ve Star Treku transmitér, který používají k přenosu na jiné lodě a planety. 

   Ve fantasy se může předpokládat, že kouzelník při teleportaci přesune sebe a nejbližší okolí (cca 1mm) na jiné místo o stejné velikosti, kde toto místo přesune na původní místo, odkud se teleportoval.

   jinak se dá říct, že při teleportaci vzniká situace kde objekt A z místa C se vymění s objektem B na místě D. kde objekty A a B jsou stejně velké (kouzelník a vzduch - většinou).

   Zřejmé nebezpečí při teleportaci je, že se teleportuje do pevné překážky - zeď, skála, strom…

   Výhodou je, že nevzniká žádný doprovodný efekt jako zvuková rána nebo záblesk a projde přemisťovacími barierami.

   Přemístění je oproti tomu jen zrychlený pohyb, i když fázově posunutý.

   Skvělým příkladem je taky ze Star Treku let lodi hyperrychlostí.

   Ve fantasy se vlastně kouzelník vystřelí pomocí magie obrovskou rychlostí určitým směrem.

   Fázový posun (někdy taky nazývaný subprostor) zajišťuje přesun přes obyčejné předměty, kterými projde (Mohu-li doporučit, je to krásně vysvětleno ve Hvězdné bráně, tuším, že 4 nebo 5 série původního seriálu).

   Nevýhodou přemístění je doprovodný efekt (u HP zvukový, jako při výstřelu z pistole - ono to ve skutečnosti takhle funguje. U jiných třeba záblesk atd.) a možnost postavení protipřemisťovací bariéry - což je vlastně zeď, která je fázově posunutá.

   Výhodou je, že dotyčný ví, kam se přenese a nestane se mu to co u teleportace, že skončí v nějaké pevné překážce a o protipřemisťovací bariéru se vlastně jen zastaví a tím že ztratí rychlost, se vrátí z fázového posunu (subprostoru) zpět do normálního prostoru.

   Doufám, že jsem to jasně vysvětlil a omlouvám se za chyby, trochu mi blbne klávesnice.

   Případně, pokud to někdo nepochopil, zkusím to trochu jinak vysvětlit, když mi napíše. Zítra nebo pozítří bych se tu měl zase objevit.

   Snake

    

   PS

   Poznámka k přenášedlům - přenášedlo je vlastně předmět, který umožňuje teleportování a proto na něj neplatí protipřemisťovací bariéry.

    

   PPS

   Poznámka jak znemožnit teleport:

   Teleportaci se dá zabránit tím, že se vytvoří nepropustná bublina (hermeticky uzavřená) - takže se atomy dotyčného objektu nedostanou na určené místo a vrátí se na původní. Tím sice kouzelník přežije, ale má nějakou dobu pocit jako kdyby se teleportoval do sebe (podobný pocit a to o hodně slabší dosáhnete, když se budete dívat na starší 3D film bez brýlí - po nějaké době vám bude zle a bude ještě hůř, pokud budete pokračovat ve sledování (na vlastní kůži vyzkoušeno).

   Poznámka k živlové teleportaci:

   Toto je teleport pomocí media (živlu). Médium chrání teleportéra před nevýhodou samotného teleportu (teleport do pevné překážky), ale má doprovodný efekt (u ohně jeho vzplanutí).

   Výhoda je ta, že pro něj neplatí protipřemisťovací ani protiteleportační bariera (viz výše) - živel vlastně vytváří tunel z místa na místo pro atomy objektu.

   Zabránit teleportaci pomoci živlu jde jen zamezit vytvoření onoho živlu (oheň se nikdy nevytvoří ve vodě) a živel ho přenese na nejbližší možné místo.

   To je myslím vše, kdybych něco nezahrnul tak napište, vysvětlím jak to je.

   Májo, klidně teorii použij, ale vytvořil jsem ji podle mnoha povídek, knih a filmů, které se tím zabývají, ale vysvětlují tuto problematiku jen částečně nebo vůbec. S teorií přemísťování jsem se setkal poprvé u Rowlingové a je to vlastně její teorie, kterou jsem jen rozšířil a dokončil.

    

   IRIS:

   Já nevím, ale mě to přijde až zbytečně komplikovaný. Fázový posun jako takový by pouze znamenal jakési vymanění se ze současného prostoru - tudíž by objekt mohl projít zdí. Sice kombinací fázového posunu a "vystřelení" by se mohlo jednat o jakési přemístění, přijde mi tohle řešení dost nevhodné. Za prvé bys musel vědět směr, kterým se přemisťuješ a za druhé je zde vzdálenost, kterou bys musel překonat i ve stavu fázového posunu. Sice svět je magický a fyzikální pravidla v něm neplatí, ale i tak by člověk musel občas v tomto meziprostoru urazit tisíce kilometrů prakticky v letu za zlomek sekundy. Což je tak trošku neohrabané. Já jsem si přemisťování vždycky představoval, jako otevření jakési brány nebo můstku. Když už přirovnáváme ke Sci-fi, tak vytvoření červí díry. Kouzelník vytvoří portál okolo sebe a na místě, kde ho chce vytvořit, proto je dobré místo znát. Portál nefunguje oboustranně, a proto je možné se přemístit i do pevného objektu, který se nepřesune na druhé místo do počátku

   Jak jsi psal:

   Když je portál nestabilní, je do něho vloženo málo energie, objekt nebo člověk se může rozštěpit nebo dokonce zemřít při hodně velkém vysílení. Co se týče ochrany proti tomuto přemisťování, pomocí tvoření portálů, tak Bradavice mají okolo sebe bublinu, která nepropustí ničí portál. Ale například Brumbál má v ní zaznamenaný svůj magický podpis, takže když se chce on přemístit, bariéra ho pustí. Stejně tak je i jediný člověk, který může bariéru upravovat a případně do ní přidávat další podpisy. Navíc tuto bariéru měli vytvořit zakladatelé, kteří byli neobyčejní mágové a pokud by bylo možné stínové nebo živelné přemístění, zabezpečili by bublinu i proti tomu. Takže mě přijde ideální, kdyby se Harry jako fénix spolu s Hermionou teleportoval, stejně, jako to umí Fawkes. Ti mají úplně jiný a neznámý typ magie, proto by to neměl být problém.

    

   Navíc mi přijde, že kdyby bylo možné i přesunutí pomocí stínové a živlové magie, už by toho bylo moc.

    _________________________________________________________________________________

   Iris, máš pravdu, že používají přenášedla k transportu na vzdálená místa taky je to pomocí teleportu a ne přemístění, které je závislé na dodané energii. Proto se nedá přemístit do vzdálenosti tisíců kilometrů, pokud nedisponuje kouzelník dostatečnou magickou silou.

   U teleportu sice může zadat třeba přesun tak, že řekne, že chce 20km severně a nebude vědět, jak to tam vypadá, ale vystavuje se nebezpečí, že skončí ve zdi, skále nebo stromě a při nejlepším bude muset rozbít ten objekt nebo useknout končetinu aby se osvobodil (když bude mít štěstí a teleportuje se hned vedle a zůstane mu tam ruka nebo noha), nebo bude mít smůlu a skončí tam celý nebo tělem či hlavou a to ho zabije.

   Při přemístění se to stát nemůže, tam je vlastně pohyb řízen a tak se kouzelník intuitivně tomuto problému vyhne a buď zastaví před, nebo za tímto objektem. O směr se už postará magie a sama Rowlingová při přemístění uvádí, že vzdálenost kam se dá přemístit je závislá na magii vložené do kouzla a taky místo musí dotyčný znát - proto v knihách sháněli obrázky míst, kam se chtěli přemístit.

   Doufám, že teď jsem se do toho nezamotal a nedodávám zkreslená data, ale původní teorie skutečně funguje, aplikoval jsem jí do všech knih o HP a mnoha jiných knih a filmů, které se zabývají touto problematikou.

   Jo a čas - přece se přenášejí proto, aby někde byli za malou chvilku, kam by museli putovat po svých (autem, koštětem…) za mnoho hodin.

   Jinak v knihách je uvedeno, že se kouzelníci do Ameriky nepřemísťují, protože žádný, kromě snad Brumbála, nemá dost síly, aby se tam přemístil. Proto používají přenášedla, která pracuji na jiném principu (princip teleportu).

   Vytvoření červí díry je vlastně teorie o cestě - tedy přesněji červí díra je cesta mezi dvěma místy, po které se pohybuje obrovskou rychlostí (něco jako jezdící chodníky nebo schody, ale mnohem rychlejší). To by platilo ve světě HP spíše ke krbům, než k přemístění nebo teleportaci.

    

   Tak mě napadá něco o dvou problémech, co je to rozštěp a jak ho vysvětlit:

   Rozštěp je vlastně případ kdy kouzelník opomene některou část svého těla při přemístění urychlit a tím ji vlastně zanechá na původním místě.

   Pomocí magie poté vznikne mezi přemístěným kouzelníkem a zanechanou částí těla (budu uvažovat, že to bude ruka, ale klidně hlava, noha nebo cokoliv jiného) na původním místě magická "trubice", přes kterou budou proudit tělní tekutiny do ruky a zpět (proto neodumře ta ruka na nedostatek krve a kyslíku v něm). 

   Tím taky vlastně nedochází k vykrvácení kouzelníka, protože krev se přepravuje do ruky.

   Tato trubice je tvořena magii a čerpá jí z kouzelníka, a když se magie vyčerpá "trubice" se přeruší, kouzelník ruku ztratí a začne z rány krvácet.

   Čím delší tato "trubice" je tím víc magie potřebuje na její udržení a tím rychleji kouzelníkovi dojde.

   Tu trubici bych viděl asi, jako když natáhnete gumového hada (toho co se jí) a když ho budete držet nataženého, po chvíli se přetrhne (moment kdy dojde magie) a máte dva kusy.

   Při teleportaci pochopitelně kouzelník může taky "zapomenout" část těla, ale nedochází k rozštěpu jako u přemístění, ale vlastně k amputaci oné části.

   Vlastně jí odsekne teleportováním a začne z rány krvácet okamžitě po zhmotnění kouzelníka (zanechaná část hned jak se kouzelník teleportuje cca. 1pikosekundu dřív).

   Zapomněl jsem, že při teleportu pomocí živlu nebo přenášedla je to nemožné, protože tam se o to postará onen živel nebo magie přenášedla, aby k tomu nedošlo.

    

   Na toto pole ve skutečnosti reaguje magie ve všem živém i neživém a to poodskočí. Poodskočí člověk, zvíře, hmyz, ale i kamínek květinu ohne, keř roztáhne. S kmenem stromu nebo zdí či balvanem nebo skálou to ani nehne a tak dochází k teleportu do pevných objektů. Dá se říct, že toto pole nepohne s ničím, s čím nepohne silný vítr (ovšem nepohne to ani s rozbitou střechou, kterou by tento vítr odnesl).

    

   Doufám, že je to aspoň trochu srozumitelné mě je a snad to pochopí i jiní.

    

   Doprovodný efekt u teleportu (mnou výše popsaným) nevzniká, protože prostor, který předtím objekt zabíral je zpětně naplněn výplní prostorem, kam se teleportoval (většinou tedy vzduchem).

   Tedy kdyby tento prostor nebyl nahrazen, musela by zákonitě vzniknout imploze (vsávání okolí do tohoto prostoru ve snaze ho vyplnit jinak by vzniklo vakuum v tomto prostoru) na místě odkud se kouzelník teleportoval a tím by vznik zvuk jako při nasávaní.

   Oproti tomu na místě, kam se kouzelník teleportoval, by zákonitě vznikla expanze (roztahování předmětu do okolí) a tím by vznikla tlaková vlna (dost malá u člověka spíš jako závan vzduchu) a zvuk jako při vyfouknutí.

   Skvělým příkladem je výbuch obrovské bomby, kdy vzniká expanze s tlakovou vlnou do okolí a následně až odumře exploze a tlaková vlna po výbuchu vzniká imploze. To, když se snaží vzduch vyplnit prostor, ve kterém výbuch vzduch, co tam byl, spálil.

   Při přemístění charakteristický zvuk „plonk“ vzniká, když tělo kouzelníka překonává vzduchový odpor.

   Stejné to je když stíhačka přeletí hranici mach 1 (rychlost zvuku) nebo kulka ze zbraně se dá do pohybu (zvuk výstřelu nevzniká explozí střelného prachu v nábojnici, ale překonáním rychlosti zvuku kulkou).

    

   A co se stane, když se teleportujete do pevného objektu (budu uvažovat, že se teleportujete celí, ale platí to i u jen částečného teleportu do objektu třeba ruky nebo nohy - při teleportu hlavy nebo srdce zemřete stejně, jako když se do něj teleportujete celí).

   Prvně při teleportu vyměníte prostor svůj za prostor na jiném místě, pokud je to skála (nebo strom či něco jiného, ono je to jedno) skutečně se ten kus šutru přenese místo vás na původní vaše místo, ale jelikož byl na atomové úrovni spojen s masivem a jeho odebráním z něj, jsou jeho atomy neúplné, začnou se jeho atomy rozpadat na jednotlivé celky a samovolné atomy. Během pár pikosekund z této vaší sochy vznikne jen hromada atomů a s trochou štěstí trochu kamenitého prachu - tím nevznikají žádné kameny ve tvaru ruky nebo nohy nebo dokonce sochy těch, kteří se teleportovali do skály. S jakýmkoliv pevným materiálem je to stejné (teorie atomárních částic).

   Oproti tomu na místě kam jste se teleportovali, vznikne díra, kterou začnete vyplňovat vy (proto se skála nezhroutí z důsledku chybějící části, kterou nahrazujete).

   Tím jste neprodyšně uzavřeni v prostoru, kde není kyslík a tím do 5 sekund zkolabujete a následně udusíte.

   Můžete namítat, že se zadrženým dechem vydržíte i pět minut kdy, by měl kouzelník možnost se teleportovat jinam, ale zapomínáte na to, že i při zadrženém dechu (a to jak na souši, tak ve vodě) vaše kůže dýchá kyslík a tím částečně doplňuje kyslík v těle - je to nedostatečné a po pár minutách kdy tělo spotřebuje kyslík v plicích, tělo kolabuje a umírá.

    

   Krásně tuto teorii doplňuje pokus zlatých mužů, kdy na 3 dobrovolnících zkoušeli právě tuto teorii.

   Prvnímu zamezili přísun vzduchu ústy a nosem - kolaboval do několika minut a tedy se to neliší od klasického zadržení dechu.

   Druhému natřeli celé tělo zlatem krom očí, úst a nosních dírek - začal kolabovat během 30 vteřin, protože samotné plíce nedokázaly doplňovat dostatek kyslíku v mozku a orgánech.

   Ovšem třetímu natřeli celé tělo zlatem a zamezili dýchání ústy i nosem - zkolaboval během 5 vteřin z nedostatku kyslíku, protože kyslík co měl v sobě, spotřeboval během těch 5 vteřin a další nijak nedostával. Dotyčný od té doby je labilní a má trvalé následky jak mozkové tak jiných orgánů, protože nedokázali včas odstranit zlato, co bránilo dýchání kůže a plíce to nedokázaly zvládnout.

   Tak toto jsou pro změnu jen moje teorie a napadly mě vlastně po včerejšku, kdy jsem si říkal, co se stane, když nastane…

    

   Pokus se zlatými muži je skutečný a jednu jeho třetinu (tu prostřední) jde občas vidět v pořadech o šílených vědeckých pokusech.

    

   Když jsem ten pokus viděl prvně, myslel jsem si, že je samostatný a ne součástí většího pokusu, ke kterému jsem se dopátral.

   A ano vždy mě fascinovalo sci-fi a fantasy, už od malička kdy jsem to bral tak jako každý malé dítě. Ale pak, když jsem povyrostl, jsem si začal říkat, že přece by to mohlo jít a není to jen pouhopouhý výmysl nějakého spisovatele nebo scenáristy, ne? Přece je to tak skutečné, že to musí být nějak realizovatelné, i když třeba trochu jinak, než to popisují knihy a filmy - na to tehdy vůbec taková technika veřejně nebyla známá.

    

   Tak jsem začal pátrat, jak vzniká laser, co je plazma, co je teleport atd. a toto je výsledek mého pátrání ohledně teleportu a přemísťování (pochopitelně s pojmem přemísťování jak ho použila Rowlingová, jsem se setkal až u ní. Předtím to byl jen pojem o normálním přesunu objektu jinam).

    

   Items details

   • Hits: 9320 clicks

   Tecox component by www.teglo.info

   Vaše komentáře a dotazy  

   #
   Solzo 05 Prosinec 2011
   jen malá otázečka ohledně bariér proti přemístování, někde ze začátku jsi napsal něco v zom smyslu, že přemístování je v podstatě zrychlený pohyb subprostorem a protipřemistova cí bariéra je něco jako zed v tomto subprostoru. Pochopil jsem to tak že když se pokusíš přemístit někam,nebo od někud, kde je tato bariera, prostě na ní narazíš a zůstaneš před ní. A že kolem bradavic je tato "zed" v tom případě, by mělo jít se přemístovat uvnitř této bubliny(tedy uvnitř bradavic).
   #
   Snake 05 Prosinec 2011
   Ano v prostoru této bariéry je možno se přemisťovat, pokud se nepokusí přemístit přes tuto barieru. Ovšem v Bradavicích je takto začarovaná každá zeď (aspoň já bych jí začaroval, abych chránil svoje soukromí a taky studenty).
   A taky by nebyl problém postavit tyto zdi třeba v rozmezí 1 metru po celých pozemcích bradavic.
   #
   Lachim 06 Prosinec 2011
   Rozhodně zajímavé čtení. S chutí jsem si to celé zopakoval.
   #
   Setinka 06 Prosinec 2011
   Taky mi něco nesedí.
   Zmiňujete tady, že přemístění je zrychlený pohyb. Pokud beru, že ten "přemisťující se" musí tudíž kopírovat terén ... co když bude problematická "cesta"? (velké převýšení, neznámá vzdálenost-ač vidím fotečku atd.) ... tudíž např. dvojnásobná náročnost na přesun (co se energie týče)
   #
   Setinka 06 Prosinec 2011
   U teleportu bych se zastavil návazně na to ... myslím, že nikdy nebude bod A a bod B ve stejné nadmořské výšce ... a přece se nebudu teleportovat do "přírodních překážek" resp. např. do výšky (řekněme) 10-100m nad zemí, protože opět by se měl "kopírovat" povrch a cesta předpokládám nebude po přímce (skrze všechny překážky, i zem) ...více se mi pozdává cesta vzduchem jako méně náročná, pak po parabole (či jakési úseči kružnice) ... prostě obdoba dráhy letu např. disku apod.
   Co se mi nelíbí je ta možnost skončit při teleportu někde ve skále. A přesný výpočet vzdálenosti je, dle mého, taky blbost ... nikdo to z hlavy nedá. Tady bych dal přednost cestě nejmenšího odporu a řekněme "komunikace magií?" ... jednoduše přistání na povrchu, resp. na hladině.
   #
   Setinka 06 Prosinec 2011
   Protože mi přijde, že pokud by šel "obyčejný teleport" do přírodního materiálu, který nedokáže odpálit ani silné Bombardo, pak by tu byl jednoduchý způsob jak napadnout "něčím" protivníky uvnitř a tam je odpálit (teleportace min na přesnou vzdálenost apod.) ... tady by stačilo vlastně i teleportovat předmět těsně do zad nepřítele - asi by to byl masakr.
   Ale to mě tak jenom napadlo, že se vždy bojuje jen zpředu a přenášet "magické granáty" do zad by byla prča.
   čauky TiP
   #
   Snake 07 Prosinec 2011
   Přemístění: právě že není. U přemístění musíš znát místo a o směr a vzdálenost se postará sama magie.

   Podobné to je třeba u leteckého souboje letadlo vypustí řízenou raketu a počítač v raketě obstará změnu dráhy, rychlosti atd. pilot jen určí cíl.
   Tady pilot (ten co se chce přemístit) taky určí cíl a magie (počítač jako v té raketě) určí směr a vzdálenost. Rozdíl je jen ten, že cíl přemístění se nepohybuje narozdíl od soupeřova letadla (lepší by asi byl příklad s vystřelením rakety na nepohyblivý cíl - budovu. Tehdy ten počítač má jednodušší úlohu a upravuje dráhu jen podle vzdálenosti, povětrnostních podmínek atd. a nemusí řešit uhýbání cíle a jeho přemisťování).

   A fázový posun právě zajistí, že přemisťovatel může projít skrz veškerou "normální" hmotu, která není fázově posunutá.

   Takže pohyb pomocí přemístění jde stále jendním směrem skrz domy, hory, řeky atd. Tudíž po přímce z bodu A do bodu B co nejkratší cestou.

   V teorii by se dalo přemístit i skrz celou planetu na druhou stranu, ale problém je zemské jádro (vlastně nikdo neví co obsahuje a může tedy obsahovat i magii která nedovolí skrz něj přemísťovat či teleportovat) a taky spotřeba magie které není nikdo z lidí schopen použít.

   Problém je pokud se přes tu přímku dráhy přemístění leží protipřemisťova cí bariéra, což je něco jako zeď ale fázově posunutá a ti co se přemisťují přes ní neprojdou, ale jde překonat třeba normální chůzí nebo i letem na koštěti.
   Pokud barierá bude zasahovat jen částečně do dráhy přemístění tak magie poupraví dráhu přemisťovatele za cenu trochu zvýšené spotřeby magie např. pokud jdete po chodníku a chodník odbočuje třeba o 15 stupňů do leva. Taky se nemusíte zastavovat pro změnu směru ,ale jen poupravíte směr.
   Pokud ovšem je bariera překážkou. Musíte zastavit a změnit směr. Dobrým příkladem je třeba oplocené velké pozemky, kde náš cíl leží na druhéstraně za tímto pozemkem. Tak musíme zastavit a změnit směr pro jeho obejití. Tu vás magie "vyhodí" z fázového posunu před tím plotem (bezpečně, aby jste nebyle třeba z půlky ve stromu).

   Pokud by neměl kouzelník dostatek magie na tu vzdálenost tak můžou nastat dvě varianty:
   1. přemístění se neuskuteční - nemá dost síly, aby ho provedl.
   2. přemístění se uskuteční, ale po cestě mu dojde magie a on se v bezvědomí (z vyčerpání) přesune zpátky z fázového posunu zpět za všech okolností (už nemá síly pro záchranu) a pokud bude mít smůlu uvízne třeba v hoře kde stejně umře. Asi stejně jako vystřelená kulka, ta taky pokud jí dojde síla uvízne třeba ve zdi nebo v těle ap.

   Která z těchto variant nastane bych nechal na autorovi příběhu.
   #
   Snake 07 Prosinec 2011
   U teleportu jde o jiný druh cestování. Zde se tělo rozloží na atomy a ty se přemístí rychlostí světla (podle základní atomární teorie se atomy dokáží přesunout skrz jakoukoliv struktůru třeba zeď, okno (skvělá ukázka třeba s atomy světla, horu, prostě cokoliv) - sice vím že základní atomární teorii omezují jisté faktory, ale ty jsou dost složité je aplikovat (vždyť je na to celé odvětví vědy) a celkem pro nás nepodstatné.
   Pote se zase složí v cíli teleportace a rozloží původní hmotu v cíli na atomy a zhmotní na původním místě teleportéra, kde se (pokud se jedná o pevnou hmotu (skálu dřevo, ale i vodu... plyny ne ty jsou příliš volně vázané k sobě) rozpadne na atomární úrovni.

   V teorii by se takto mohli vyměnit i dva naprosto stejní lidé (třeba dvojčata) pokud mají stejné proporce. Tedy ne pokud jeden bude tlusťoch a druhý hubeňour. Pokud by nebylo ovšem to pole, co donutí živé tvory uvolnit místo teleportace.

   Pokud u teleportu víme jak oblast vypadá se překážkám vyhnem a teleportujeme se na volné místo. O souřadnice tvořené vzdáleností, směrem, výškou atd. se postará magie.

   Ovšem pokud budeme mít třeba 30 let starou fotku louky a během let na té louce postaviou betonovou kostku (plnou betonu, třeba o rozměrech 5x5x5metrů) a my se teleportujeme na místo té kostky (nevíme že tam je a tím senemůžeme tedy teleportovat nad ní nebo vedle ní) skončíme v ní a zahyneme.

   Pokud se budeme teleportovat "na slepo" je ovšem vhodné zadat i výšku jinak se teleportujeme ve stejné hladině (výšce) ve které jsme původně byly. Takže můžeme zadat třeba 30km severovýchodně a určit o 10 metrů níž nebo teleport na souřadnice 30 stupňů západní šířky, 20 stupňů jižní délky a 672 metrů nadmořské výšky.
   Při tomto hodně ryskujeme, že se teleportujeme do nějakého objektu a proto se používá teleport "na slepo" pro nouzový útěk.
   Pokud nezadáme výšku nebo změnu výšky budeme se teleportovat jedné rovině a můžeme skončit třeba v hoře, stromu nebo nad propastí čí 3 kilometry nad krajnou (pak pochopitelně začnem padat a pokud máme dost času můžeme provést třeba další teleport na zem kterou vidíme).
   #
   Setinka 08 Prosinec 2011
   v mnohém nesouhlasím, ale beru, že naprogramovaný předmět pro teleport ... musí mít tyto data v sobě nastavena(vzdál enost, výšku, čas teleportu atd.)
   Pokud se osoba teleportuje sama ... nikdy si nezadá nadmořskou výšku - já bych to osobně nechal na magii.
   #
   Snake 09 Prosinec 2011
   Pro teleport na slepo musí nějak identifikovat to místo kam se chce teleportovat a když neví jak vypadá (pokud to ví o souřadnice se postará magie) musí použít jejich souřadnice nebo určit polohu od své současné pozice.


   Jestli nadmořskou výšku bude zařizovat při teleportu na slepo magie může autor příběhu určit sám. Já třeba při hrách na hrdiny nechávám určit výšku hráče - a případně pokud se teleportuje "blbě" může vidět třeba údolí z ptačí perspektivy z výšky třeba 5 kilometrů a nechám ho ať si vymyslí způsob jak se z toho dostane (občas dost zábavný prvek).

   A ano u přenašedla (předmět pro teleport) už tyto parametry jsou zadané, ale mělo by to být místo co tvořitel přenašedla zná.
   #
   Snake 07 Prosinec 2011
   Té třetí otázce moc nerozumím jak chceš napadnout někoho teleportací do pevné hmoty. Ta hmota se rozpadne na atomární úrovni během pár pikosekund a tedy i kdyby byl teleportér těsně nad hlavou někoho (levitační kouzlo nebo třeba mu stál na ramenou) a on by se teleportoval třeba do skalního masívu. Na člověka pod ním by dopadla maximálně trochu kamenitého prachu.

   Teleport třeba za záda protivníka a poté ho napadnout ze zadu je pochopitelně možné.

   A teleport předmětu nebo tvora bez teleportu mě samotného bych nechal na autorovi nebo vyprávěči zda to půjde, ale určitě je to daleko náročnější než teleportovat sám sebe.
   Pokud ovšem uvažuješ o teleportaci třeba bedny granátů tím, že teleporter se ze zad nepřítele teleportuje úmyslně na místo té bedny, která by se měla teleportovat místo něj. Tě zklamu protože to pole co odpuzuje všechny malé předměty a živé tvory z místa teleportace by tu bednu "odkoplo" bokem.

   Jediný způsob vidím třeba teleportací z těsného obklíčení do místnosti plné nějakého jedovatého plynu (třeba Saryn je ideální). Pak by se část toho plynu (ta místo které se teleportér teleportuje) přenesla na jeho původní místo a rozšířila by se do okolí a zabyla pár desítek lidí (ty nejbližší) než by vyprchal. Ovšem sám teleportér by v té místnosti s plynem zahynul.
   #
   Setinka 08 Prosinec 2011
   možná jsem pomíchal hrušky a jabka (teleport a přenášedlo), ale beru to jako to samé.
   Nevidím důvod, proč by nemohl být očarován "granát" s pěknou kletbou a mít možnost ho přesunout do zad nepřítele pouhým aktivováním přenosu a těsně po přenosu se aktivuje kletba ... takový magický "minometčík" :-)
   #
   Snake 09 Prosinec 2011
   Přenašedlo je předmět, který přemisťuje pomocí teleportu.
   Teleport je druh dopravy, který si může kouzelník použít.

   Takže když se mluví o teleportu mluvíme o teleportu pomocí kouzla vyvolané podobně jako přemístění.
   A platí nebezpečí o teleportu do pevné hmoty...

   přenášedlo je předmět umožňující teleportaci.
   vylučuje nebezpečí o teleportu do pevné překážky. Tvůrce přenašedla musí znát místo kam přenašedlo programuje.

   Teleport pomocí živlů je podobný teleportu pomocí předmětu, ale předmět je nahrazen živlem (používá třeba Fawkes).
   Taky vylučuje nebezpečí o teleportu do pevné překážky. Navíc je omezen prostředím například pomocí ohně se nejde teleportovat do jezera (oheň se nevytvoří), zatímco při "obyčejném" teleportu a teleportu pomocí přenášedla to jde.
   A jde se teleportovat třeba i k určené osobě bez znalosti místa pobytu té osoby (Fawkes to několikrát předvedl).

   Všechny tři tedy pracují na stejném principu (princip teleportu), ale každý má svoje výhody a omezení nebo nebezpečí.

   Já přece nevylučuji tuto možnost, že by nešla. Jen tvrdím, že tuto variantu "teleportu jiného" nechávám na autorovi povídky nebo vypravěči příběhu (u her). Třeba v původním světě Rowlingové (doufám že to píšu spravně) je třeba k teleportu a přemístění "pilot" a tedy něco takového není možné. Oproti tomu třeba hra na hrdiny Dračí Doupě tuto možnost předkládá jako další stupeň teleportu (první je teleport sebe sama, druhý teleport sebe sama s někým nebo něčím velkým a třetí je teleport něco nebo někoho beze mě - tedy teleporter odteleportuje někoho jiného jinam, ale sám zůstane na místě). A taky tvrdím, že by to mělo být náročnější než základní teleport.
   Mimochodem samostatně teleportujcí předmět (tedy třeba granát po sepnutí) který by se teleportoval jinam taky nevylučuji, ale muselo by se vyřešit několik problému s tím.
   #
   Snake 09 Prosinec 2011
   Tento předmět by potom mohl používat kdokoliv a teleportovat by se tento granát musel až po opuštění ruky. Tedy odjistit a hodit a místo letu by se teleportoval jinam - šlo by to, i přenášedlo je časově pozdržené na 3 sekundy (behem kterých může aktivovatel proces zastavit tím, že přestane odpočítávat).
   Kdyby se ten granát teleportoval v ruce, tak by teleportoval společně se sebou i toho "granátnika".

   Ale určit místo teleportu nejde - jediná možnost je "naprogramovat" granát tak aby se teleportoval na předem danou vzdálenost a směr (případně i výšku). Ale nepřátele by se mohli dostat z dosahu těchto granátů.

   Aktivace kletby musí být tedy taky časově řešená (delší prodleva než u toho teleportu).

   Podle mě by bylo tedy výhodnější mít teleportéra, který by zvládl teleport něčeho nebo někoho jiného bez potřeby teleportovat sebe sama. Dát mu granáty s kletbou aktivujcí se třeba po 3 sekundách od odjištění.
   Tento teleporter by granát odjistil a během těch tří sekund by ho odteleportoval na určené místo, kde by se aktivoval.
   Takto by šlo "bombardovat" celé bojiště podle potřeby.


   koukám že i 3 tisíce znaků je občas málo co.
   #
   Gmajlcz 15 Listopad 2023
   Jak je tedy možné, že se neudusi tělo, které celé oplacame sadrou, aby se vytvořil odlitek? Případně když se lidi navlecou do latexu, přes ten se taky dýchat nedá. Anebo lidi, co se zavakuuji do pytle vysavačem, jaktoze těm stačí dýchat plícemi. Kosmonauti, kteří opravují loď ve volném prostoru dostávají kyslík taky pouze do plic.

   Online návštěvníků

   Právě připojeni - hostů: 125 a člen: 1 

   Celkový počet zobrazení stránek:

   Počet zobrazení článků : 6011322