Hledej

welcomeZdravím vás.

Jmenuji se Panvita a bude mi dvacet. Píši již pár let, ale tato povídka je moje zveřejněná prvotina. Začal jsem ji představovat na stránkách u Jarwise, pak jsem se domluvil se Snakem na spoluautorství a začali jsme prvních devět zveřejněných kapitol přepisovat. Takže Snake je spoluautor a betareadera nám dělá Káťa.

A o čem tato povídka bude? Harry a Ginny se dostanou do minulosti k zakladatelům. Co všechno zažijí a co se bude dít během jejich nepřítomnosti, to se nechte překvapit. Pokusíme se vydávat každý týden, vždy ve čtvrtek a těšíme se na vaše komentáře.

Panvita, Snake a Káťa


Úvod Hosté V době zakladatelů Prequel: TPTR kapitola 3
  Tajemství pokladu templářských rytířů 3

   Bradavice_03Prequel: Tajemství pokladu templářských rytířů

   Kapitola 3.

    

   Klidná cesta ovšem netrvala dlouho. Deset dní po přistání je přepadli poblíž Hadriánova valu lapkové.

   Jejich cestu zahradilo pět otrhanců. Po stranách a za vozy se jich taky pár ukázalo. Hrozili zbraněmi a po templářích obligátně požadovali peníze nebo život.

   William nadzvedl obočí v údivu. Přemýšlel, proč si taková banda prašivců dovolí přepadnout oproti nim početnou skupinu v kvalitních zbrojích. Došel k názoru, že asi vypadají příliš unaveně, než aby dokázali bojovat.

   William poté nemeškal. Tasil svůj rodový jeden a půl ruční meč a pak se s nimi ani v nejmenším nepáral. Celou přední pětici zabil sám. Jeho lidé ho v zápětí následovali. Vrhli se na zbývající lapky, kteří svému trestu neunikli.

   Jakmile se vypořádali s touto nepříjemností, pokračovala skupina ve své cestě. Jeli až do údolí ve Skotské vrchovině u jezera Katrine. U tohoto jezera se na vysoké skále tyčil Bradavický hrad.

   William ve chvíli, kdy zahlédl zdi tohoto mocného sídla, se ponořil do svých vzpomínek na dobu, kterou zde strávil při svých studiích magie. Ze svých myšlenek se probral až na okraji vesnice.

   Prasinky. Tak se jmenovala vesnice pod hradem. Rovněž přes ni museli projít, pokud chtěli k Bradavicím. Zastavili se na náměstí. William si promluvil s místními. Ti kontaktovali osazenstvo hradu. Ředitel Godrik Nebelvír poslal pro Williama a jeho templáře šafáře, aby je na hrad doprovodil.

   ******

   O dvě hodiny později se výprava nacházela v bezpečí na Bradavických pozemcích. William vstoupil do ředitelny, kde ho už očekával ředitel, aby spolu celou záležitost projednali.

   „Williame, vítej. Je to už dlouho, co jsme se viděli naposled. Myslím, že to bylo u tvých závěrečných zkoušek.“

   „I já vás rád po té dlouhé době vidím a jsem rád opět mezi zdmi tohoto hradu. Bohužel mé povinnosti mi nedovolily přijet dříve. A ani tentokráte bych zde nebyl, kdyby okolnosti byly jiné, a ne otázkou života a smrti,“ odpověděl na Godrikovo přivítání William. Zároveň se mu mírně uklonil.

   „Zanechme formalit, můj vnuku. Pojď na mou hruď a řekni, co tě trápí, že jsi přicestoval s ozbrojeným doprovodem a naloženými vozy,“ po posledních slovech objal Williama, který mu obětí oplatil.

   „Dědo. Přivezli jsme poklad templářského řádu, protože hrozilo nebezpečí, že by padl do nepovolaných rukou francouzského krále Filipa. A proto mě velmistr pověřil úkolem zajistit jeho bezpečí, pokud to dovolíte, uschoval bych ho rád zde na hradě. S vaší pomocí, aby se k němu nedostal nikdo nepovolaný.“

   „Tohle musíme promyslet, kam něco takového umístit a připravit ochranná kouzla, to nějaký čas zabere,“ promluvil po Williamových slovech Godrik.

   „To je v pořádku naštěstí se nám povedlo Francouze setřást, proto bezprostřední nebezpečí již nehrozí.“

   ******

   O měsíc později se Zakladatelé spolu s Williamem vydali do Bradavického podzemí, kde začali pracovat na zabezpečení pokladu templářů. Během té doby přijel i Salazar, který už pár století pravidelně vyrážel na cesty po světě. Zmijozel přišel s plánem umístit poklad templářů za místa, kde už po tři staletí roste bazilišek, kterého tam Salazar umístil. Jeho úkolem je chránit jeho soukromé pokoje a místnost s artefaktem, který tehdy vytvořili.

   Předtím tato místa sloužila pouze jako předsíň k Zmijozelovým pokojům, jeho dílnám a pracovnám a také k tréninku pokročilých způsobů boje hlavně v nepředvídatelném prostředí.

   Rowena přišla s plánem postavit sofistikované magické bludiště, které se bude budovat zevnitř ven. Proto nikdo, kdo nebude vědět, kudy má jít, se skrz něj nedostane, v celém bludišti bude navíc fungovat bariéra pro blokování magie.

   Godrik navrhl pár pastí, které měly zastavit ty nejhouževnatější a Salazar zase ty, které měly zastavit ty nejinteligentnější. Helga pár pastí od Salazara a Godrika zkombinovala a vzniklo tak pár téměř nepřekonatelných kousků.

   S budováním se začalo během několika dní.

   Po několika dnech prací chytili první špehy nepřátel, kteří lačnili po tom dozvědět se, co se zde ukrývá. Přicházejícího množství materiálu si nemohli okolní vesnice nevšimnout.

   ******

   O pár týdnů později bylo bludiště hotové.

   Tímto dosavadní úkol zbylých členů templářského řádu skončil.

   Zakladatelé jim nabídli útočiště v Bradavicích. Měli učit mladé kouzelníky a kouzelnice svým dovednostem. Někteří se chopili oprav hradu a jiní hlídkovali v širokém okolí. Mnozí ale zůstali jen proto, aby hlídali ukrytý poklad.

   ******

   Z řádu templářů nakonec zbyla pouhá hrstka. Ti odmítli pracovat pro Bradavice, ale přijali od ředitele menší hrad nebo spíš pevnost, která sloužila jako první obraná linie. Během několika let se zde usadili další členové, kterým se povedlo uniknout před čistkou krále Filipa.

   Král Filip společně s hlavními aktéry vyhlazení templářského řádu zahynul nedlouho po upálení Nejvyššího templářského velmistra. Jenom konkurent z řádu německých rytířů Werner von Orselen přežil. Celou dobu velmi intenzivně pátral, kam zmizeli přeživší templáři i s pokladem.

   ******

   Po velmi složitém pátrání, které trvalo téměř třináct let, zjistil Werner von Orselen, kam poslední templáři zmizeli. Velmi mu pomohla bitva u Bannockburnu, kde templáři pomohli Robertu Brucemu proti Eduardu II. Toho pro změnu Werner von Orselen využíval k hledání templářů od chvíle, co se dozvěděl, že by mohli být na britských ostrovech. I tak mu hledání zabralo dalších šest let od oné bitvy, a nakonec se vydal společně se svým řádem je přemoct a získat veškeré jejich bohatství.

   Naneštěstí nemohl do Anglie přesunout veškeré síly svého řádu. Nemohl přesunout ani většinu vojáků, které měl. Ve skutečnosti mohl přesunout na britské ostrovy jen poměrně malou družinu rytířů. Jinak by se to mohlo považovat za útok a musel by se bránit anglické nebo skotské armádě. Spíš oběma. To by mu zhatilo všechny snahy získat magické svitky, které si templáři odnesli. Proto vybral jen 100 nejvěrnějších a nejsilnějších členů řádu. Někteří rovněž ovládali umění magie, ale nebyli v ní tak dobří jako on. Doufal, že v Anglii sežene nějaké žoldnéře, které využije jako pěšáky. Proto vyslal několik desítek lidí na ostrovy dopředu, aby shromáždili co nejvíc vojáků.

   ******

   O několik týdnů později Werner von Orselen stanul na skotské půdě. Se svojí družinou se vylodil na severozápadě Skotska poblíž jedné z pevností Hadriánova valu.

   Jeho lidé, kteří zde už byli několik týdnů, nashromáždili okolo pěti tisíc žoldáků, lapků, zlodějů a vrahů. Na pobřeží na ně čekalo okolo tří set mužů. Ti jim pomohli s vyloděním a vyložením nákladu, který přivezl Orselen sebou.

   Jakmile veškerý náklad naložili na vozy, vydali se pomalu směrem k Bradavickému hradu. Po cestě se k nim přidávaly další najaté skupiny.

   Když byli shromážděni všichni, zamířili co nejrychleji k Bradavicím.

   ******

   Werner von Orselen si myslel, že o něm nikdo neví, a budou mít jeho lidi za obyčejné vzbouřence či lapky.

   Navíc mu do karet hrál fakt, že mezi Robertem Brucem a Eduardem II. i po tolika letech od Eduardovy porážky u Bannockburnu byla stále velmi zlá krev. Proto, i když nejsou oficiálně ve válce, na hranicích probíhají malé bojůvky a rabování vesnic na obou stranách.

   Oba vládci na hranice posílali své vojáky ve snaze oslabit toho druhého a docílit tak svých snah. Bruce se snažil získat oficiální nezávislost Skotska a Eduard se snažil znovu získat skotská území.

   Díky tomu se dostali bez konfliktu až k Prasinkám. Ty vyrabovali. Obyvatelé Prasinek rychle utekli do Bradavic. Werner von Orselen rozmístil a sestavil obléhací stroje, které byly připraveny předem na britské půdě. Přímo do Prasinek umístil pár děl, které přivezl s sebou na lodích. Děla skryl za zástěnami, aby nebyla z hradu vidět.

   Poté poslal své požadavky do hradu. Požadoval vydat templářské zlato a drahé kamení, magické předměty v hradu, písemnosti a svazky kouzel uložených v knihovnách a pokladnicích. Taky požadoval vydání všech templářů skrývajících se pod ochranou Bradavic a všech, co jim poskytli útočiště.

   Z hradu ho rázně odmítli a na potvrzení svého postoje se z Bradavic vznesla ohnivá koule mířící do Prasinek. Nedopadla. Po cestě byla zničena vodní střelou z Prasinek.

   ******

   O dvě hodiny později začaly do Bradavic střílet ze všech směrů obléhací stroje. Bylo velkým zklamáním pro útočníky, když všechny střely neškodně narazily do magické bariéry vztyčené okolo hradu.

   ******

   Po dalších dvou hodinách neúspěšného odstřelování hradu se ke střelám z obléhacích strojů přidalo mnoho kouzel a malých střel, jako byly zapálené šípy. I tak se Bradavického hradu nic nedotklo.

   ******

   K večeru, kdy se Prasinky začaly pomalu nořit do tmy, Bradavice otevřely brány. Z nich vyjeli a vypochodovali Bradavické jednotky spolu s mnoha kouzelníky. Jednalo se především o starší studenty, učitele magie, boje a stálé vojenské osazení Bradavic, které v mnoha případech mělo i řemeslné povinnosti. Mladší a nejmladší studenti byli na hradbách s několika staršími, kteří měli nad nimi dohled, a stříleli nebo kouzlili z hradeb všemi směry v pokusu aspoň poškodit obléhací stroje, které střílely na hrad.

   Pár Orselenových kouzelníků vyslalo kouzla na přibližující se nepřátele, ale jejich snahy byly zmařeny kouzelníky, kteří byli mezi šiky bradavických jednotek. Bradavičtí kouzelníci se spíš zaměřovali na obranu před kouzly a šípy než na útok na Orselenovy muže.

   Za chvíli se první Bradavičtí jezdci dostali na okraj Prasinek. V té chvíli rozkázal Orselen vystřelit salvu z děl, která byla schovaná v Prasinkách.

   Bradavičtí jezdci se rozprchli na všechny strany. Tím útok Bradavických ztratil na razanci. Na okraji Prasinek zůstaly na zemi přibližně tři desítky bojovníků, kteří přijeli od hradu, mrtvých a zraněných.

   Poté provedli protiútok Orselenovi muži. S Bradavickými se střetli na okraji Prasinek hned mezi prvními domy. Bradavičtí tak byli uvěznění mezi Prasinkami a přicházejícími bojovníky z hradu.

   Bradavickým nepomohlo ani to, když se všichni rozprchlí Bradavičtí jezdci obrátili a vjeli do Prasinek. Rychle byli přemoženi Orselenovými zálohami, které v Prasinkách čekaly a postupně zaplňovaly díry v obraně tam, kde Bradavičtí prorazili skrz Orselenovy muže.

   Největší škody Bradavickým ovšem dělali Orselenovi kanonýři. Byli to skvěle vycvičení muži, kteří své řemeslo mistrovsky ovládali. Jejich salvy zasahovaly vždy tam, kde to bylo nejvíc potřeba, a navíc se nebáli střílet i do vlastních lidí. Díky tomu, i když způsobovaly ztráty na jejich straně, likvidovaly jakékoliv snahy Bradavických prorazit a způsobovali jim daleko větší ztráty.

   Nepomohlo ani větší zapojení kouzelníků do boje. Jen se situace obrátila. Bradavičtí kouzelníci víc útočili a Orselenovi se bránili.

   V té době si Orselen při řízení bitvy na kraji Prasinek nevšiml, že z lesa přestaly na hrad dopadat střely. Střelba na hrad pomalu utichala.

   ******

   Měsíc už byl na nebi, když Bradavičtí zesílili útok na střed bojové linie, což Orselena přinutilo pro nedostatek lidí, které by poslal bojovat, odvolat některé oddíly umístěné na stranách a zezadu Prasinek. Tyto oddíly je měly bránit, kdyby se je nepříteli podařilo nějak obejít.

   Pomocí nových lidí a nepřestávající střelby z děl pomalu začali jeho bojovníci vytlačovat Bradavické zpátky do hradu. Orselen při vidině vítězství přivolal další oddíly z okrajů, kde se nebojovalo a zatlačil na bradavické ještě víc.

   crest_2Od lesa se ozval nějaký ruch. Orselen tam stočil svůj zrak. Spatřil rychle postupující rytíře s výhružně se tvářícím vlkem na čtyřbarevném tabardu. Nepřátelští rytíři rychle smetli velmi oslabenou obranu na jejich straně vesnice.

   Orselen rychle dal zavolat zbývající nebojující muže proti přibližujícímu se nepříteli. Těch ale nebylo dost a s rytíři se střetli v neuspořádané a chaotické obraně uprostřed vesnice. Vlčí bratrstvo, jak si teď templáři říkali, byli zkušení válečníci a využívali každé nepatrné výhody, které se jim díky situaci dostalo. Nepřátelské oddíly bez meškání napadali z více stran. Klidně jejich oddíly i o něco ustoupili jen proto, aby v zápětí byl vylákaný nepřítel z boku napaden jiným oddílem.

   Brzy bratrstvo zezadu zaútočilo i na Orselenovy lidi, kteří bojovali s Bradavickými. Ti byli rychle poraženi a vzdávali se. Nepomohla ani děla, která byla přesměrována na bratrstvo.

   Sám Werner von Orselen, když poznal, že je vše ztraceno, zanechal své muže svému osudu a utekl z Prasinek. Poté díky svým kouzlům a přenášedlu utekl z ostrovů, kde ho Bradavičtí i zbývající templáři nemilosrdně pronásledovali.

   Dostal se až pod ochranu svého řádu, kde na něj Bradavice nebo templáři už nemohli. Zanedlouho se stal velmistrem, ale jeho odpůrci v řádu mu znemožnili znovu zaútočit na Bradavice a templáře pod jejich ochranou.

   Proto po pár letech vlastního velmistrování v řádu, neschopen uskutečnit další útok na Bradavice a stále většího nepřátelství členů řádu proti němu, nafingoval po pár letech svou smrt. Ukradl veškerá tajemství řadu, velké množství zlata z pokladnice řádu a na neznámém místě založil školu po vzoru Bradavic s jediným účelem – někdy v budoucnu zničit Bradavice a získat tajemství v hradě ukrytá.


    

   Items details

   • Hits: 1659 clicks

   Tecox component by www.teglo.info

   Vaše komentáře a dotazy  

   #
   panvita 26 Říjen 2020
   Tak tu máte závěr Templářů další díl k zakladatelům nevím kdy bude ale možná by mohl být do vánoc a nebo někdy po nich to nejsem schopný odhadnout.
   #
   Drticool 27 Říjen 2020
   Hmm trochu úpadek ne? Od dob kdy byla škola založena a chránila celou oblast zas neuběhlo "tolik času" aby nechali cizí armádu napochodovat až k hradu a ještě je usadit přímo v Prasinkách. Moc to nepobírám. O tom, že nechají celou oblast tak zpustnout, že se tam usadí i hromada lapků nemluvě.
   #
   panvita 27 Říjen 2020
   Úpadek ani ne spíše zaneprázdněnost navíc Bradavice zde se nachází na svém místě podle knihy tedy ve Skotsku kdežto v Zakladatelých čily o 300 let dříve se nachází ve Walesu podrobnosti budou vysvětleny v Zakladatelých důvod přesunu hradu apod.
   Navíc nezapomínej že ač se z velké části jednalo o mudly tak tam bylo několik kouzelníků a to hodně schopných.
   #
   panvita 28 Říjen 2020
   Další věc je že v té době skotsko získalo samostatnost a tak byla země trochu v euforii. Také věřily v nějakou míru utajení v divočině.
   #
   Drticool 14 Listopad 2020
   Koukám, že jsem tu takový poslední Mohykán, který tu ještě zanechává nějaký ten příspěvek (když nepočítám autory), celkově mi přijde, že celý web notně upadl když Mája přestala vydávat další kapitoly.
   #
   panvita 15 Listopad 2020
   Mrzí mě to že nás tu není více je to škoda
   #
   Drticool 15 Listopad 2020
   Kdyby se tu kapitoly přidávali trochu častěji, a ne jen cca 3 za rok možná by sem těch lidí chodilo víc a častěji. Takhle se, podle mě, tak jednou za půl roku někteří podívají jestli náhodou něco nepřibylo.
   #
   panvita 15 Listopad 2020
   Já vim že to není ideální ale stále na tom pracuju spolu se Snakem ale jde pomalu nezáleží to jen na potřebe času ale mnohdy chybí i inspirace.
   #
   Drticool 17 Listopad 2020
   Mluvil jsem obecně o těchto stránkách nejen o vás a vaší povídce. Mája už nic nepřidala roky a když nejsou pravidelně nové kapitoly, nejsou čtenáři (fanoušci), kteří by sem chodily.
   #
   panvita 17 Listopad 2020
   Bohužel je to pravda
   #
   Snake 19 Listopad 2020
   Bohužel problém je i že spousta autorů přestala psát.

   Snad se to trochu zlepší když tu přibyly dvě autorky.

   P.s. 17 kapitola byla dnes dopsaná. Takže chybí už jen pár koleček betty atd. A bude venku. Počítám nejpozději že tu bude do vánoc.
   ;-)
   #
   Drticool 19 Listopad 2020
   Tak se budu těšit.
   PS: Připadám si jak nějaký šaman. Jen se zmíním, že to tu upadá a už se tu objeví další dvě autorky. :D
   #
   Snake 19 Listopad 2020
   Tak třeba nám Brumbálovíš. Ten taky věštil aniž by měl jasnovidecký dar.
   #
   Drticool 19 Listopad 2020
   Tady nejde o jasnovidectví, ale spíš o vyvolávání. :lol:
   #
   Snake 27 Listopad 2020
   :D

   Takže šaman (od naších rudých bratrů) nebo satanista? Případně nekromant nebo vyvolávač démonů.
   #
   Drticool 27 Listopad 2020
   Jestli jsou Regi nebo Katty démonky, mrtvoly a nebo stvoření pekla, pak bude jedna z těch možností správně, když ne tak asi platí ta první možnost, ale to už si musí říci holky sami jak to mají. :-) :lol: :D
   #
   Snake 27 Listopad 2020
   :D :D :D
   #
   Regi 28 Listopad 2020
   Ani jedno ani druhé, ani třetí. Prostě autorky, kterým vyšší moc zrušila blog Šílené šuple a které našly azyl na těchhle bezva stránkách. :-)
   #
   Regi 28 Listopad 2020
   I když... svým způsobem se o zmrtvýchvstání jedná, že? Nebo spíše o znovuzrození (viz tenhle úvod) :-) : harrypotterfanfiction.eu/.../
   #
   Snake 30 Listopad 2020
   Takže skutečně narkomany nebo oživovač ;-)
   Koho povstaneš z mrtvých příště? Ať už jedním nebo druhým způsobem Drticoole?
   #
   Snake 03 Prosinec 2020
   Mělo být nekromant
   #
   Drticool 30 Listopad 2020
   Uvažoval jsem, že bych přivedl k životu Májinu chuť psát další kapitoly a dokončit alespoň 2 z rozepsaných povídek do konce příštího roku. :-)
   PS: Spíš bych dal přednost šamanovy (ať už tomu z Afriky a nebo Ameriky.)
   #
   Snake 03 Prosinec 2020
   Tak to jsem zvědavý jak uspěješ.

   Ale doufám, že uspěješ.

   Takže začni vyvolávat duchy předků magiku naších rudých bratrů
   #
   Drticool 04 Prosinec 2020
   Duchy předků můžeme nechat v klidu odpočívat. Tady je zapotřebí vyvolat Múzu.
   #
   Snake 18 Prosinec 2020
   No tak se budou vyvolávat duchové ohně, větru, voda, země, těla a hlavně ducha a mysli

   Online návštěvníků

   Právě připojeni - hostů: 135 a člen: 1 

   Celkový počet zobrazení stránek:

   Počet zobrazení článků : 6008344