Hledej

ZVRR_000
  Kapitola 9. Hledání

   Seděli ještě chvíli ve stínu stromů a Ria vyprávěla o všem, co věděla o andaluských obrazech. Když domluvila, vstala, poskládala Severusův plášť, kabátec a boty do úhledného balíčku a podala mu jej.

   „Tohle můžete poslat do svého obrazu. V Andalusii je teplo. Nebudete to potřebovat.“ Severus se nevěřícně podíval na své bosé nohy a pak na Riu.

   „Boty bych si ovšem rád ponechal. To ostatní… máte pravdu, je to ve zdejším podnebí poněkud nepohodlné.“ Mávnul rukou, jakoby v ní držel hůlku a balíček zmizel. Při výuce sice Severus hůlku používal, ale ve světě magických obrazů kouzla fungovala i bez ní.

   ooOoo

   Během několika dní propátrali v devíti Evanescových obrazech všechna místa, která nebyla lidmi moc navštěvovaná, nebo se skrývala v bledých zónách před vstupem do šedých chodeb. Odpočívali porůznu. Na pláži u moře, na louce v kupce sena, v lese na teplých suchých mechových polštářích, nebo u potoka v devátém obraze. Večer chodívali na fiestu. Ria se vrhla do tance, Severus popíjel výborné víno z Malagy, pojídal olivy a povídal si s Danielem, který měl překvapivě docela rozsáhlé lektvarové znalosti. Tvrdil, že neví, odkud je má, protože je jen bezejmennou postavou na plátně a stejně jako ostatní, jméno si vybral sám.

   ooOoo

   ZVRR_090

   Přestože neměli úspěch, Severus stále věřil, že Harriet nemůže být nikde jinde než na některém z andaluských obrazů. A jediný, který nepropátral, byl ten chybějící desátý. Když Ria přiběhla z parketu, aby se napila, zvedl se.

   „Musím na pár dní k sobě. Budeš tady, až se vrátím?“

   „Jistě, budu. Někde tady, nebo na útesu. Stalo se něco?“

   „Nestalo. Jen si musím něco ověřit. To desáté plátno…“ Severus dopil, rozloučil se a vykročil z hlučné návsi prašnou ulicí dál do hloubi obrazu. Už po cestě šedavým tunelem se mu jeho dosud zlenivělé, chaoticky rozběhané myšlenky začaly systematicky skládat do překvapivého obrazce.

    

   Items details

   • Hits: 1296 clicks

   Tecox component by www.teglo.info