Hledej

ZVRR_000
  Kapitola 13. Upřímnost

   ZVRR_pom_publ„Rio mi říkávala moje babička a bratr. Obě jsme jeho… odlišnost chápaly a přály mu štěstí. Aby sám sebe a svého přítele přimaloval do obrazu, jsem mu navrhla já. Byl velmi nadaný umělec, ale taky lektvarista. Přípravky k oživení magických obrazů si vytvářel sám.

   Vesničanům ve Fiestě dokonce dokázal vtisknout smířlivost a toleranci. Proto tam jsou s teď s Franceskem šťastni. Všech deset obrazů jsem si opravdu vybrala tak, abych mohla pobývat ve své milované Andalusii. A určitě chápeš, proč jsem Dívku na útesu umístila jinam, na liduprázdné místo. Věděla jsem, že mi jako portrétu, bude jednou velmi scházet soukromí.“

   ooOoo

   Ria domluvila a rozhostilo se ticho, které rušil jen slabý vítr a vzdálený křik racků.

   Po chvíli se nadechla a pokračovala. „Svou povinnost, být svým nástupcům k dispozici jsem vždy plnila. Bylo to třeba. Děly se různé zlé věci. A také jsem čekala, jestli se v rodině mých synů neobjeví znovu magie. Nakonec jsem se dočkala. Byla tady dívka. Lily Evansová. Měla oči jako moje babička a já. Vím, Severusi, že jsi ji znal. Miloval jsi ji… Vím, co se stalo pak. A za několik let přišel její syn. Harry. Zase měl naše oči… Proč jsi ho neměl rád, Severusi?“

   ooOoo

   Zajíkla se a chvíli mlčela.

   Pak se usmála. „Ale chránil jsi ho. Chlapec porazil zlo a tys kvůli tomu, abys mu to umožnil, zemřel. A teď jsi tady. Jsem ráda a jsem ti moc vděčná. Jsem šťastná, že jsi můj přítel. Chtěla bych zůstat v Andalusii a přála bych si, abys zůstal mým přítelem. Harriet Evansová už nikoho nemá a nikdo ji nepotřebuje. Ria má bratra, vlastně dva bratry a… přítele. Severusi, prosím, nenuť mě k návratu a neprozraď mé tajemství.“

   Severus ji chápal. Kdyby měl vybírat, jestli pospávat ve starém nemocném těle, nebo jako mladík tančit flamenco, neváhal by.

   ooOoo

   Vzal dívčinu ruku do obou dlaní. „Rio, já sám to úplně nechápu, ale Brumbál je o tom přesvědčen. Tvrdí, že jsme my, bývalí ředitelé, něco jako rodina. Mají o tebe strach, chybíš jim. Ale určitě není nutné, aby Harriet trávila v ředitelně tolik zbytečného času. Ostatně, já tam taky chodím jen občas. Pokud mě Minerva potřebuje, prostě zavolá.

   Neprozradím tě. Všechny své poznámky jsem spálil. Jsem tvůj přítel. Ale mohl bych o něco požádat zase já tebe?“

   Ria k němu vzhlédla.

   „Najdi, prosím, nějaký kompromis. Mně by na těch Minerviných sešlostech také velmi brzy začaly scházet trefné poznámky kolegyně Harriet.“

    

   Items details

   • Hits: 1315 clicks

   Tecox component by www.teglo.info